Osalemistingimused/Participation terms

EST

NB! Osavõtumaksu tasumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustute järgnevate osalemistingimustega:

 1. Peale festivalile registreerimist saadetakse sulle e-posti aadressile kinnitus ning juhised tasumisvõimaluste kohta. Veendu, et sinu e-posti aadress on korrektne.
 2. Makstud osalustasu ei tagastata.
 3. Tundide ajal tuleb mobiiltelefonid lülitada hääletule režiimile.
 4. Tunnimaterjali salvestamine (pildistamine, filmimine jmt) on lubatud vaid korraldaja või juhendaja loal. Piirang ei laiene tantsuõhtule.
 5. Korraldajal on õigus üritustel pildistada ja filmida ning kasutada salvestatud materjali oma tegevuse reklaamimiseks.
 6. Festivalile on oodatud osalema ainult täisealised.
 7. Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi.
 8. Korraldaja ei vastuta osaleja väärtesemete või füüsiliste vigastuste eest. Hoia ennast ja teisi!
 9. Osaleja kasutab tundides ja pidudel sisejalatseid.
 10. Korraldaja ei luba verbaalset, füüsilist ega vaimset ahistamist, soovimatut (seksuaalset) tähelepanu, kohatut füüsilist kontakti ega muud ürituse kulgu häirivat ebaeetilist käitumist. Rikkujaid hoiatatakse ja/või tühistatakse otsekohe nende pääs festivalile ilma igasuguse hüvitiseta.
 11. Kõigest ebasobivast palume teavitada viivitamatult festivali korraldajat.

ENG

NB! By paying the entrance fee you confirm, that you have read and agree to the following conditions:

 1. After registration a conformation email will be sent to you with directions for payment options. Please make sure your email address is correct.
 2. The participation fee will not be refunded.
 3. During classes mobile phones are turned on silent mode.
 4. Recording class material (taking pictures, filming etc) is only allowed by permission of the organizer or teacher. Limitation does not include dance evenings.
 5. The organizer has the right to take pictures and film events and use the recorded material to promote their activities.
 6. Only adults are welcome to participate in this festival.
 7. The organizer has the right to make changes in the schedule.
 8. The organizer does not take responsibility for the participant’s valuables or physical injuries. Be mindful of yourself and others.
 9. The participant will use indoor footwear in the classes and at the parties.
 10. The organizers will not tolerate verbal, physical or mental harassment, unwanted (sexual) attention, any kind of inappropriate physical contact or unsuitable behaviour. Violators will be warned and/or excluded from the festival immediately without any compensation.
 11. Please report immediately to the organizer if you see anything inappropriate.